Etusivu / Mikä on Lapin korkeakoulukirjasto
A A A

Lapin korkeakoulukirjasto

Lapin korkeakoulukirjasto on yhteinen kirjasto Lapin yliopistolle sekä Lapin ammattikorkeakoululle. Kirjasto on kaikille avoin ja palvelee ensisijaisesti Lapin korkeakoulujen 11 000 opiskelijaa ja 1200 henkilökuntaan kuuluvaa sekä alueen elinkeinotoimintaa, asiantuntijoita ja suurta yleisöä. Lapin korkeakoulukirjaston kuusi toimipistettä muodostavat Lapin suurimman tiede-, taide- ja ammattikirjallisuuden kokoelman.

Kirjaston kokoelmissa on noin 230 000 nimekettä ja noin 1 600 saapuvaa painettua lehteä. Lisäksi kirjastossa on käytettävissä lukuisia koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä noin 15 000 verkkolehteä ja 50 000 verkkokirjaa. Kokoelmat ja asiantuntemus painottuvat yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimusaloihin. Kokoelmat sisältävät aineistoja mm. seuraavilta aloilta:


* arktisuus ja pohjoisuus
* kasvatus
* liiketalous, johtaminen ja yrittäjyys
* luonnonvarat
* matkailu ja elämykset
* metsätalous ja maaseutuelinkeinot
* oikeus
* sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
* taide ja kulttuuri
* tekniikka ja liikenne
* tietojenkäsittely
* yhteiskunta


Kirjasto palvelee omien organisaatioiden opiskelun, opetuksen, tutkimuksen, kehitystoiminnan ja tiedeviestinnän tarpeita mm. hankkimalla tietoaineistoja asiakkaiden käyttöön. Palveluja tarjotaan kirjastoyksiköissä ja oppimiskeskuksissa sekä verkon kautta. Asiakkaiden käytössä on monipuolisia työskentely- ja opiskelutiloja laitteineen. Kirjastossa annetaan aineistoihin liittyviä asiantuntijapalveluja ja tiedonhankinnan koulutusta.

Muutamissa toimipisteissä myydään oman organisaation julkaisuja. Lapin yliopiston kirjaston yhteydessä toimii Lapin yliopistokustannus (LUP), jonka tehtävänä on tarjota julkaisupalveluja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Arktisen keskuksen kirjasto viestii arktisen alueen muutoksesta ja sen vaikutuksista opetuksen, kirjanäyttelyjen ja erilaisten tapahtumien kautta koululaisille, paikalliselle yleisölle ja matkailijoille.

Kirjaston yhteisiä palveluja kehitetään ja niiden valmistelussa kuullaan myös käyttäjien toiveita.
Tiedostot
johtokunta2.pdf (69,6 kB)