Hankintaesitys

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat tehdä hankintaehdotuksia tutkimuksessa, opiskelussa ja opetuksessa tarpeellisista aineistoista. Kirjastossa hankitaan aineistoja annettujen määrärahojen puitteissa. Hankinnoissa pyritään tasapuolisuuteen tiedekuntien ja oppiaineiden välillä.

Yhteystiedot:  Yliopistokirjasto: Outi Vaattovaara, puh. 040 484 4301 (2148)
                         Taiteet: Tapani Takalo, puh. 040 484 4313 (2911)
                         Arktinen keskus: Arto Kiurujoki, puh. 040 778 6588
                         email: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
 
Toimipiste, johon hankintaa ehdotetaan


Ehdotetun aineiston tiedot

 
Kirjan/lehden/muun aineiston (esim. tietokannan) nimi

 
Tilattava versio
 

Lapin yliopiston kurssikirja (vastuuyksikkö, opintojakson nimi ja tunniste)

Kurssikirja on
 


 Painovuosi
 
 ISBN/ISSN
 
 Perustelut
 
Ehdottajan tiedot
 
 Nimi  
 Osoite  
 Puhelin  
 Sähköposti  
Jos kirja hankitaan, haluan sen lainaksi  
 Kirjastokortin numero  
 
   Captcha varmistus  
 

   
 Tyhjennä