Yliopisto / Tietoa kirjastosta
A A A

Tietoa kirjastosta

Lapin yliopiston kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1979. Vuoden 2010 alusta alkaen kirjasto on ollut osa Lapin korkeakoulukirjastoa. Kirjaston palvelut ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Kirjasto järjestää pyynnöstä maksuttomia tutustumis- ja esittelykäyntejä.

Lapin korkeakoulukirjastolla on 6 toimipistettä Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Näistä kaksi toimipistettä on yliopistolla: yliopistokirjasto yliopiston päärakennuksessa, B-siivessä ja Arktisen keskuksen kirjasto Arktikum-talossa, Pohjoisranta 4.

Kokoelmat painottuvat yliopiston tieteenaloihin. Kokoelmissa on kaikkiaan noin 220 000 nidettä, lisäksi verkkokirjoja yli 100 000. Kirjastoihin tulee noin 700 lehteä. Elektronisia lehtiä on käytettävissä yli 12 000 lehteä.

Yliopistokirjaston kokoelmat sisältävät seuraavia aloja: kasvatustiede, aikuiskasvatus, oikeustieteet, oikeusinformatiikka, oikeuslingvistiikka, hallintotiede, johtaminen, julkisoikeus, kansainväliset suhteet, markkinointi, laskentatoimi, matkailututkimus, sosiaalityö, kuntoutus, sosiologia, naistutkimus, psykologia, filosofia, taide, teollinen muotoilu, audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, tekstiili- ja vaatetusala sekä informaatioteknologia.. Erikoiskokoelmat:
  • EU-kokoelma, yliopistokirjaston 2. krs.
  • Venäjä-kokoelma - Neuvostoliittoon ja Venäjään liittyvää aineistoa, Juolukassa "russian competence".
  • Lassinantin kokoelma - 1700- ja 1800-luvun aineistoa, yliopistokirjaston 2. krs.
  • Haatajan kokoelma - 1900-luvun alkupuolen  oikeustieteellistä kirjallisuutta, pääosin varastossa.
  • Heikki Jokelan kokoelma - kansainvälistä oikeutta käsittelevää kirjallisuutta, varastossa.
  • Hemmi-kokoelma, professori Jorma Hemmin lahjoittama matkailualan kokoelma sijatsee Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tiloissa (Viirinkankaantie 1, 2. krs ryhmätyötila)


Arktisen keskuksen kirjaston kokoelmat sisältävät kirjallisuutta eri tieteenaloilta. Keskeisiä aloja ovat pohjoinen luonto ja ympäristö, pohjoiset kansat ja kulttuurit, ympäristö- ja vähemmistöoikeus, pohjoinen maantiede ja historia, politiikka, tutkimus ja tutkimusmatkat. Kirjastosta voi kysyä ja hakea lisätietoa tiedekeskuksen ja maakuntamuseon näyttelyiden aihepiireihin tai muihin pohjoisiin asioihin liittyvistä teemoista. Erikoiskokoelmat:
  • Pentikäinen-kokoelma sisältää uskontotieteen emeritusprofessori Juha Pentikäisen lahjoittamaa kirjoja ja kausijulkaisuja. Pentikäinen on tullut tunnetuksi etenkin kansanuskon, kansanperinteen ja mytologian tutkijana ja kokoelmassa on kirjallisuutta näistä aihepiireistä.
  • Astala-kokoelma sisältää edesmenneen lappilaisen musiikin monitoimimiehen Mauno Astalan laajan musiikki- ja kulttuuritapahtumiin liittyvän arkiston. Hän oli perustamassa sekä Hetan musiikkipäiviä, että Seitakuoroa. Laaja arkisto koostuu kirjoista, äänitteistä, lehdistä, nuoteista, musiikkitapahtumajulisteista, valokuvista sekä muusta musiikki- ja kulttuuritapahtumiin liittyvästä materiaalista.
  • Venäjä-kokoelma sisältää venäjänkielistä kirjallisuutta Pohjois-Venäjän luonnosta, kansoista, historiasta, kulttuurista, taloudesta, yhteiskunnasta.
  • Frank Horn -kokoelma sisältää Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin edesmenneen johtajan, OTT Frank Hornin kokoamaa kirjallisuutta tutkimusaiheistaan.LY-logo.gif

AKlogo_LUCkirj.jpg